Detaljni pregled dozvola u Nautilusu

Ako želite da uključite detaljan spisak ovlašćenja nad datotekama unesite u Terminal sledeće:

gconftool-2 --type bool\
 --set /apps/nautilus/preferences/show_advanced_permissions True

Za deaktiviranje i povratak na podrazumevane postavke:

gconftool-2 --type bool\
 --set /apps/nautilus/preferences/show_advanced_permissions False