12 predavanja na temu obrazovanja su održana u Novom Sadu u organizaciji Ted X događaja (X je nezavisni). Pažljivo sa premotavanjem jer playlista ima 12 predavanja od kojih su nekoliko prosto rečeno sjajna.